ویژه سفارش تلفنی

مشتریان عزیز آرتا تیک در اردبیل میتوانند سفارش تلفنی خود را از ساعت8 الی 23 بوسیله شماره های مندرج درصفحه اصلی سایت انجام دهند.