راهنمای خرید

1. پرداخت از طریق درگاه بانکی
2. پرداخت کارت به کارت
3.واریز به شماره حسابهای معرفی شده
4.پرداخت به صورت تحویل در محل
*شماره کارت : 
6037997420162530 بانک ملی بنام علیرضا شیری

*شمار حساب بانک ملی :
0102258349009  بنام علیرضا شیری